پهنای باند اختصاصی

پهنای باند اختصاصی : پهنای باند اختصاصی ‌(Dedicated Bandwidth) در سرویس های پهنای باند اختصاصی، پهنای باند مورد تقاضای مشترک به صورت کامل، بدون محدودیت های حجمی و اعمال محدودیت بر روی پورتهای اینترنتی (full protocol) ارائه می شود و مشترک می تواند به صورت اختصاصی از سرویس خود در تمامی ساعات شبانه روز و […]